• Wycieczka klas V i VI do Łodzi i Mandorii

     • W dniu 25.10.2022r. uczniowie klasy VI, Va i Vb byli na wycieczce w Łodzi i Mandorii. Uczniowie zwiedzili zabytkowy kompleks fabryczny Łodzi - zespół urbanistyczny "Księżny Młyn". Następnie udali się na spacer ulicą Piotrkowską, odwiedzili Aleję Gwiazd. Kolejnym punktem programu wycieczki był przejazd do Mandorii - Miasta Przygód, gdzie czekało na uczniów wiele atrakcji. Uczestnikom dopisywały humory i wspaniała pogoda. Zmęczeni, zadowoleni i uśmiechnięci wracają do domu.

       

      Ewa Kozłowska - Żukowska

     • XV Turniej Piłki Halowej "Najchętniej stał na bramce" w naszej szkole

     • Po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią członkowie i sympatycy Szkolnych Kół Caritas już po raz piętnasty spotkali się w sobotę w sali sportowej Zespołu Szkół w Szumowie na Turnieju Piłki Halowej „Najchętniej stał na bramce”. Jest on „żywym pomnikiem Świętego Jana Pawła II”, upamiętniającym wielki dzień, w którym został wybrany na stolicę Piotrową. Przypomina również, że w życiu Karol Wojtyły sport odgrywał wielką rolę, o czym wspominał w swoich pismach. Papież jeździł na nartach, chodził po górach, pływał kajakiem i oczywiście od najmłodszych lat grał w piłkę, często stojąc na bramce i stąd nazwa naszego turnieju.

      Po raz kolejny zaproponowaliśmy młodym ludziom spotkanie promujące sport, radość życia wolnego od używek, odpowiedzialność i szacunek dla każdego człowieka. W tym roku na zawody przyjechały 22 drużyny z dwóch kategorii wiekowych (klasy IV-VI i klasy VII-VIII SP - łącznie 154 zawodników), reprezentujące Szkolne Koła Caritas z całej diecezji.


      Na sali gimnastycznej na początku spotkania wysłuchaliśmy jednej z ulubionych piosenek papieża. „Barkę” zagrał na trąbce Marcel Kornet z klasy VI a. Wszystkich zebranych powitała dyrektor szkoły pani Małgorzata Sówka. Następnie w krótkich słowach Anna Dąbrowska-Komor - pomysłodawczyni i koordynator turnieju przypomniała ideę halówki oraz przedstawiła program spotkania. Kilka słów do uczestników skierował także Dyrektor Caritas Diecezji Łomżyńskiej, ks. Andrzej Mikucki, a proboszcz parafii w Szumowie, ks. Sławomir Grodecki, zainicjował krótką modlitwę. Antonina Krajewska z klasy IV a zaśpiewała hymn halówki, który w 2013 r. podczas turnieju ułożyli zawodnicy z SKC z Dobrzyjałowa. Spore emocje wywołał strzał na bramkę w wykonaniu
      księdza proboszcza. Jako bramkarz wystąpił ksiądz Marek Ulatowski, po czym sędzia główny, pan Jacek Śledziewski, przedstawił zasady obowiązujące podczas rozgrywek. Na zakończenie pracownik Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień, pani Małgorzata Wołejko-Cychol, wygłosiła dla zebranych krótką prelekcję na temat edukacji prozdrowotnej - szkodliwość nałogów. Część sportową rozpoczęła rozgrzewka, po której zawodnicy przystąpili do rozgrywek. Nad sprawnym przebiegiem turnieju czuwał pan Zbigniew Komor.


      Zawody to nie tylko emocje na boisku. Każda z drużyn musiała wykazać się również umiejętnościami artystycznymi podczas konkursu plastycznego polegającego na wykonaniu urodzinowego tortu halówki. W przerwach pomiędzy rozgrywkami zawodnicy mieli okazję skorzystać z pokazu i szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy prowadzonego przez grupę ratowniczą „Nadzieja” oraz słodkiego poczęstunku i kiełbasek z grilla.

      Na zakończenie rozgrywek w poszczególnych kategoriach wiekowych odbyło się podsumowanie i uroczyste wręczenie nagród. Wszystkie drużyny otrzymały z rąk pani dyrektor Małgorzaty Sówki i Wójta Gminy Szumowo, pana Jarosława Cukiermana, pamiątkowe dyplomy i puchary. Podziękowania i medale otrzymali również opiekunowie drużyn oraz osoby zaangażowane w pomoc i przeprowadzenie turnieju.

      Organizatorem Turnieju było działające w naszej szkole Szkolne Koło Caritas i Caritas Diecezji Łomżyńskiej. Fundatorem nagród był Wójt Gminy Szumowo, a od Caritas Diecezji Łomżyńskiej otrzymaliśmy piękne dyplomy i medale.

      Podziękowania należą się ratownikom z grupy Ratowniczej „Nadzieja” w Łomży czuwającym nad naszym bezpieczeństwem i prowadzącym pokazy i szkolenie. Już kolejny raz otrzymaliśmy również finansowe wsparcie od pani Anna Rokickiej – Tyszka. Jak co roku ogromną pomoc okazali rodzice, którzy przygotowali pyszne ciasta kanapki i upiekli kiełbaski. Dzięki dyrekcji, opiekunowi SKC działającego w naszej szkole, pani Wioletcie Suchcickiej, chętnym nauczycielom, pracownikom szkoły i młodzieży z naszego SKC po raz kolejny udało nam się sprawnie zrealizować nasz turniej już po raz piętnasty.


      Wyniki w poszczególnych kategoriach wiekowych:
      SP klasy IV-VI dziewczęta
      I miejsce - SP Piski
      II miejsce – SP Pniewo
      III miejsce – SP Nowe Piekuty
      IV miejsce – SP Szumowo
      Najlepsza bramkarka – Julia W. SP w Piski


      SP klasy IV-VI chłopcy
      I miejsce - SP Łapy Osse
      II miejsce – SP Szumowo
      III miejsce – SP Piski
      IV miejsce – SP Nowe Piekuty
      V miejsce - SP Pniewo
      Najlepszy bramkarz –  Alan Z. SP Łapy Osse
      I miejsce w konkursie plastycznym klas IV-VI SP - za wykonanie najpiękniejszego tortu halówki otrzymali zawodnicy SP w Pniewie.


      SP klasy VII-VIII dziewczęta
      I miejsce - SP Szumowo
      II miejsce – SP Śniadowo
      III miejsce – SP Wąsewo
      IV miejsce – SP Nowe Piekuty
      Za udział – SP Czyżew
      Za udział - SP Szczepankowo
      Najlepsza bramkarka – Milena D. SP Szumowo


      SP klasy VII-VIII chłopcy
      I miejsce - SP nr 1 Ostrów Mazowiecka
      II miejsce – SP Czyżew
      III miejsce – SP Wąsewo
      IV miejsce – SP Szumowo
      Za udział – SP Szczepankowo
      Za udział - SP Śniadowo
      Za udział - SP Piątnica
      Najlepszy bramkarz – Jakub K. SP nr 1 Ostrów Mazowiecka
      I miejsce w konkursie plastycznym klas VII-VIII SP- za wykonanie najpiękniejszego tortu halówki otrzymali zawodnicy SP w Nowych Piekutach.

      Przypominamy HYMN HALÓWKI, który w 2013 r. do melodii „Radość tchnij w serce me” ułożyli zawodnicy z SP w Dobrzyjałowie.

      Zapał tchnij w serce me, bym zwyciężył,
      Zapał tchnij proszę w serce me.
      Siły daj Boże mój do zabawy,
      Bym w zabawie również wielbił Cię.
       Ref.  Do boju młodzi,
               Do boju młodzi,
               Chwalmy Pana,
               Poprzez naszą grę.
               Do boju młodzi,
               Do boju młodzi,
               Grajmy Panu,
               Cały dzień.

      Piłkę nieś Panie mój jak na skrzydłach,
      Piłkę nieś proszę Panie mój.
      Gole też strzelać chcę dla Twej chwały,
      Swą opieką Boże otocz nas.

      Anna Dąbrowska - Komor

     • Wycieczka klas ósmych do Zuzeli i Andrzejewa

     • W dn. 19.10.2022r. grupa 38 uczniów z klas ósmych wyjechała na wycieczkę do Zuzeli i Andrzejewa śladami błogosławionego Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Uczniowie zwiedzili kościół w Zuzeli, w którym znajduje się chrzcielnica gdzie został ochrzczony Kardynał Wyszyński i Szkołę Podstawową, w której się uczył. Następnie uczniowie przejechali do Andrzejewa gdzie zwiedzili kościół z 1526 r., w którym Kardynał Wyszyński przyjął sakrament I Komunii św. oraz bierzmowania. Młodzież odwiedziła grób matki i siostry Kardynała. Pomimo, że aura nie była najlepsza tego dnia to humory nam dopisywały, a wycieczkę zakończyliśmy integracją przy ognisku.

     • Europejski Tydzień Kodowania w Zespole Szkół w Szumowie

     • W dniach 17-23 października 2022r. uczniowie klas 1-3 Szkoły Podstawowej w Szumowie będą rozwiązywać zadania z kodowania w czasie zajęć oraz przerw lekcyjnych. Uczniowie klas 4-8 na lekcjach informatyki programują w scratchu tworząc grę Kalkulator. W weekend będą mogli w domu swoją grę rozbudowywać i udoskonalać. 

      Kod uczestnictwa w Tygodniu kodowania dla wszystkich osób: cw22-2CGYB

     • Akcja Ekologiczna "Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci".

     • Nasza szkoła przystąpiła do Akcji Ekologicznej ph. „Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci”. Jest to projekt ekologiczny i edukacyjny, którego celem jest zachęcenie dzieci i młodzieży w wieku szkolnym do promowania zachowań proekologicznych oraz ponoszenia świadomości ekologicznej na temat szkodliwości składowania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

      Czynny udział w Akcji przynosi korzyści nie tylko samej szkole i uczniom, ale również rodzicom. Każda osoba zainteresowana oddaniem zużytego sprzętu na rzecz szkoły przyczynia się do poprawy jakości naszego środowiska, ale również ma możliwość pozbycia się niepotrzebnych, zalegających sprzętów. Dodatkowo każdy przekazany sprzęt zaliczany jest na poczet zbiórki szkolnej.

      Jeśli macie niepotrzebne sprzęty, które zajmują miejsce w domu lub garażu, to nie zastanawiaj się, przynieś je do nas.

     • Dziecięcy telefon zaufania

     • Dziecięcy Telefon Zaufania jest miejscem dla wszystkich młodych ludzi borykających się z problemami, w którym mogą oni zostać wysłuchani i otrzymać pełne wsparcie oferowane przez specjalistów. Należy dodać, że z ww. numeru interwencyjnego mogą korzystać także osoby dorosłe, które chcą zgłosić zaobserwowane problemy dzieci lub rażące zaniedbania względem nich. Z Dziecięcego Telefonu Zaufania mogą również korzystać również uchodźcy i cudzoziemcy. Przy telefonie i czacie dyżurują specjaliści posługujący się językiem ukraińskim i rosyjskim. 

      Informacje na temat funkcjonowania Dziecięcego Telefonu Zaufania oraz czatu internetowego - czat.brpd.gov.pl

      Dziecięcy Telefon Zaufania 800 12 12 12.

     • Podsumowanie działań Rady Rodziców Przedszkola za rok szkolny 2021/2022

     • W roku szkolnym 2021/2022 Rada Rodziców współorganizowała i finansowała działania:

      1. Dzień integracyjny -upominki dla nowych przedszkolaków.

      2. Pasowanie przedszkolaków – zakup breloków i biretów.

      3. Dzień Edukacji Narodowej- upominki dla nauczycieli

      4. Tłusty Czwartek .

      5. Dofinansowanie zakupu pojemników na ciasto podczas kiermaszów charytatywnych.

      6. Mikołajki – zakup cukierków oraz upominków dla dzieci.

      7. Dzień Pizzy – pizza dla dzieci.

      8. Dzień Kobiet i Mężczyzn – zakup słodyczy dla dzieci.

      9. Dzień Dziecka – sfinansowanie dmuchańców oraz innych atrakcji dla dzieci.

      10. Zakończenie roku szkolnego – zakup nagród w postaci książek dla wszystkich dzieci oraz zakup upominków dla nauczycieli.

       

      Składka na komitet w 2021/2022 wynosiła 60 zł za pierwsze dziecko, 35 zł za drugie dziecko, 3 i kolejne zwolnione. Wpłat dokonało 98 rodziców przedszkolaków na kwotę 5430 zł. Na konto Rada Rodziców otrzymała dofinansowanie od:

      - Radnych Gminy Szumowo,

      - Banku Spółdzielczego w Szumowie

      Została zorganizowana zbiórka pieniędzy na rzecz chorej Julki Kierzkowskiej. Rodzice brali udział w przedstawieniu „Brzydkie kaczątko” wystawianym dla przedszkolaków, uczniów naszej Szkoły, jak również charytatywnie dla Julki Kierzkowskiej. Z okazji Dnia Dziecka gościliśmy uczniów Szkoły Podstawowej.

      Wszystkim zaangażowanym rodzicom serdecznie dziękujemy za wszelką pomoc oraz wsparcie. Jesteście wspaniali, dziękujemy.

     • Dzień Edukacji Narodowej w naszej szkole

     • W dniu dzisiejszym tj. 13.11.2022r. odbyła się akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Uczniowie klasy IVa i VIIIa przygotowali program artystyczny, który wzbudził wiele pozytywnych emocji.

       

      Dyrektor szkoły pani Małgorzata Sówka wręczyła nagrody nauczycielom, którzy w ubiegłym roku szkolnym wyróżnili się wyjątkowym zaangażowaniem w działaniach na rzecz naszej szkoły.

      Wyróżnieni nauczyciele:

      - P. Alicja Doncer,

      - P. Małgorzata Frączyk,

      - P. Katarzyna Gawkowska,

      - P. Marta Przychodzeń,

      - P. Jadwiga Rosiak,

      - P. Magdalena Staniaszek,

      - P. Dorota Trzeciak,

      - Ks. Marek Ulatowski.

       

      Pani Dyrektor nagrodziła również pracowników niepedagogicznych, za zasługi i pracę na rzecz szkoły.

      Wyróżnieni pracownicy:

      - P. Ewa Bagińska,

      - P. Jerzy Głębocki,

      - P. Leszek Tabędzki.

       

      Nagrodę Wójta Gminy Szumowo otrzymała Pani Aneta Frąckiel za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz efektywną pracę z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

       

      Życzenia Nauczycielom oraz pracownikom szkoły złożył Wójt Gminy Szumowo Pan Jarosław Cukierman oraz Sekretarz Gminy Pani Hanna Szabłowska.

       

      W programie artystycznym wziął udział również Marcel Kornet z kl. VI, który zagrał na trąbce.

      Na zakończenie dzisiejszej uroczystości zaprezentowały się uczennice z zespołu Mażoretek z Gminnego Ośrodka Kultury w Szumowie.

     • XXII Dzień Papieski

     •  

      „Jeśli ktoś doświadczył miłości, doświadczył również wolności.”

      VERITATIS SPLENDOR „Blask prawdy”

      Dziesiąta encyklika św. papieża Jana Pawła II, ogłoszona 06.08.1993 r.

      Zasadnicze przesłanie:

      - nierozerwalny związek między wiarą i moralnością,

      - nierozerwalny związek między wolnością i prawdą.

      → PRAWDA

      Św. Jan Paweł II uczy, że blask Prawdy jaśnieje przede wszystkim w nas samych.

      → MIŁOŚĆ

      Św. Jan Paweł II uczy, że tak naprawdę wszystkie przykazania sprowadzają się

      do przykazania Miłości:

      → WOLNOŚĆ

      Św. Jan Paweł II uczy nas, że każdy człowiek powołany jest do wolności.

      Wolność wyraża się przez Miłość.

      Dorota Trzeciak

     • Integracja na wesoło i sportowo

     • W dniu 11 października grupa uczniów z klas czwartych naszej szkoły wybrała się na wycieczkę do Olszynki, miejsca otoczonego wzgórzami, lasami i łąkami, w malowniczej dolinie rzeczki Łojewek. Takie okoliczności przyrody sprzyjają aktywnemu wypoczynkowi w harmonii z naturą.Toteż dzieci korzystały z tych możliwości, biorąc udział w grach i zabawach sportowych wyzwalających ducha zdrowej rywalizacji. Wspinały się na ściance, ścigały na torze przeszkód, a także spróbowały swoich sił w trudnej sztuce strzelania z łuku. W ofercie programowej były też Megapiłkarzyki i Eurobungie. Na zakończenie sportowych aktywności dzieci mogły zregenerować siły przy ognisku, posilają się własnoręcznie upieczonymi kiełbaskami.

      Październikowa aura nie zawiodła, było ciepło i słonecznie, a humory dopisały, co widać na załączonych zdjęciach.

      Gabriela Leszczyńska