• Wycieczka uczniów klas pierwszych do Warszawy

     • W dniu 11 kwietnia uczniowie klas pierwszych aktywnie spędzili czas na wycieczce w Warszawie, podczas której zwiedzili wystawy w Centrum Nauki Kopernik.

      Dzieci mogły sprawdzić m.in. swoje możliwości, wrażliwość na światło, postrzeganie kolorów, podatność na iluzje. Obejrzały również seans w Planetarium pt. ,,Dziadek i Zoja: Misja Światło''. Był to dzień pełen niesamowitych wrażeń.

      Tekst: Małgorzata Frączyk, Elżbieta Kotomska

      Foto: Małgorzata Frączyk, Elżbieta Kotomska, Aneta Frąckiel

     • TYDZIEŃ DOBRA W NASZEJ SZKOLE

     • „Dzień Dobra” to coroczna akcja charytatywna, której celem jest promowanie empatii, budowanie więzi międzyludzkich, przekazanie innym ludziom dobrego słowa i potrzebnego wsparcia. W naszej szkole w ramach „Dnia Dobra” przygotowaliśmy kilka przedsięwzięć.

      Już we wtorek uczniowie klasy drugiej wykonali kolorowe kartki, które miały stać się radosnym darem. Następnego dnia z koszykiem słodkości, uśmiechem na twarzy i dobrym słowem wybrali się na spotkanie do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Szumowie. Pełni podziwu odwiedzili wszystkie pracownie, przekazując uczestnikom radosne pozdrowienia. Podsumowaniem tej niecodziennej wizyty była wspaniała niespodzianka: warsztaty ceramiczne, podczas których dzieci - lepiąc miski pod okiem uczestników warsztatów oraz ich instruktorów - poznali technikę lepienia glinianych przedmiotów. Czwartek był dniem popularyzacji myśli św. brata Alberta: „Bądź dobry jak chleb…” Na korytarzach szkolnych pojawiły się tablice, na których widniały myśli zachęcające nas do czynienia dobra, a na stolikach czekał pyszny, pachnący chleb. W piątek cała społeczność szkoły mogła wziąć udział w akcji „Przekaż coś dobrego”. Na korytarzu szkolnym czekały różne gadżety i słodkości, które osoby biorące udział w akcji mogły dostać w zamian za ofiarowanie czegoś, co mogłoby sprawić radość innym, ponadto najmłodsi wolontariusze z klasy Ia i II częstowali wszystkich uczniów i przedszkolaków podarowanymi przez siebie cukierkami, uśmiechem i dobrym słowem. Ta akcja przyniosła wiele radości zarówno obdarowanym jak i obdarowującym. Ostatnim punktem całego przedsięwzięcia było przekazanie domowych słodkości i kolorowych kartek pensjonariuszom Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Pęchratce Polskiej.

      Do rodziców, uczniów i wszystkich, którzy wsparli naszą akcję, kierujemy gorące podziękowania.

      Opiekun SKC, SU i pedagog szkolny - koordynatorzy akcji.

      Tekst: Anna Dąbrowska - Komor

      Foto: Koordynatorzy akcji

    • Turnusy rehabilitacyjne w roku 2024 dla dzieci rolników ubezpieczony w KRUS
     • Turnusy rehabilitacyjne w roku 2024 dla dzieci rolników ubezpieczony w KRUS

     • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza do składania wniosków na bezpłatne turnusy rehabilitacyjne w wakacje 2024 dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS.  Wypoczynek dzieci łączony jest z programem rehabilitacji leczniczej w zakresie wad postawy i chorób układu ruchu oraz układu oddechowego.

      Dla kogo turnusy?

      Z rehabilitacji leczniczej mogą skorzystać dzieci w wieku 7-15 lat, których przynajmniej jedno z rodziców (opiekunów prawnych), podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników lub jest uprawnione do renty rodzinnej. Dzieci kierowane na turnus rehabilitacyjny muszą być samodzielne i zdolne do samoobsługi.

      Pierwszeństwo w skierowaniu na turnusy rehabilitacyjne mają dzieci, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności z zastrzeżeniem, że są zdolne do samoobsługi. 

      Jakie formalności należy spełnić?

      Podstawą skierowania dziecka jest wniosek o rehabilitację leczniczą/turnus regeneracyjny stanowiący załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie warunków rehabilitacji leczniczej i turnusów regeneracyjnych  (Dz.U. z 2022 r. poz. 2757). Wniosek powinien być wystawiony przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę, przez którego dziecko jest leczone.

      Do wniosku powinny zostać dołączone:

      Aby pobrać formularze, wystarczy kliknąć linki powyżej. Druki dostępne są także w Placówce Terenowej KRUS w Zambrowie oraz na stronie internetowej www.krus.gov.pl

      Informacje dodatkowe:

      Centra Rehabilitacji Rolników KRUS zapewniają dzieciom całodzienne wyżywienie, całodobową opiekę medyczną oraz indywidualny program rehabilitacyjny. Opiekę nad dziećmi sprawuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna. Odpłatność za pobyt oraz koszt podróży dziecka pokrywa KRUS.

      Turnusy rehabilitacyjne trwają 21 dni.

      Terminy i miejca turnusów:

      • 23.06-13.07.2024 r., Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Horyńcu-Zdroju - dla dzieci z wadami postawy i chorobami układu ruchu;
      • 10.07-30.07.2024 r., Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Iwoniczu-Zdroju, dla dzieci z chorobami układu oddechowego

      Termin składania wniosków: 8 maja 2024 r.

      Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 86 271 61 10.

      Małgorzata Sówka

     • Grant dla klasy IVa w konkursie "Tradycyjny Sad"

     • Klasa IVa naszej szkoly wraz z wychowawczynią, panią Wiolettą Suchcicką zakwalifikowała się do drugiego etapu Ogólnopolskiego konkursu grantowego "Tradycyjny Sad", którego organizatorem jest Fundacja BOŚ.

      Za otrzymane pieniadze z grantu drużyna naszych "Wisienek" przystąpi do realizacji swojego projektu. W wyniku ich działań na terenie szkoły powstanie prawdziwy minisad z drzewkami owocowymi tradycyjnych odmian.

      Link do wyników: https://tradycyjnysad.pl/wyniki/

      Małgorzata Sówka

     • Dotacja na działania szkoły w zakresie promowania OZE

     • W wyniku złożonego przez Zespół Szkół w Szumowie wniosku w konkursie o dofinansowanie przedsięwzięć ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w ramach programu priorytetowego: „Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej” oraz dzięki przychylności Gminy Szumowo otrzymaliśmy dotację  w wysokości 53 545,48 zł na dofinansowanie zadania w zakresie finansowo-tematycznym Odnawialne źródła energii i efektywność energetyczna na realizacje przedsięwzięcia pn. „Odkrywaj – Zgłębiaj – Eksperymentuj! Odczarowujemy OZE, czyli projekt edukacyjno-informacyjny dla mieszkańców Gminy Szumowo”.

      Całkowity koszt realizacji projektu wynosi: 59 494,98  zł

      Wkład własny wynosi 10%, czyli 5 949,48 zł i został przyznany naszej szkole przez Gminę Szumowo.

      Program będzie trwał do 30 czerwca 2025 r. i w ramach jego realizacji zaplanowane są działania ukierunkowane na zapewnienie bezpośredniego dostępu dzieciom i młodzieży do wiedzy teoretycznej oraz wykorzystania jej w praktyce. Wyposażenie pracowni w odpowiednie pomoce dydaktyczne spowoduje, iż nauka przedmiotów przyrodniczych w szkole stanie się przyjemna, odpowiednio zagospodarowane otoczenie będzie sprzyjało nabywaniu umiejętności perspektywicznego myślenia, poprzez prowadzenie obserwacji i doświadczeń, a także zajęć w terenie oraz samodzielnej analizy ich wyników przy wykorzystaniu pomocy dydaktycznych i specjalistycznego wyposażenia.

      Planowane zajęcia w ramach działań bezpośredniej edukacji:

      W ciągu trwania programu odbywać się będą pogadanki i zajęcia oraz lekcje terenowe z zakresu:

      • kształtowania właściwych postaw człowieka wobec środowiska, działań sprzyjających środowisku przyrodniczemu, korzystnych i niekorzystnych zmian powstałych pod wpływem działalności człowieka,

      kształtowania i promowania postaw sprzyjających trosce o środowisko w domu rodzinnym, szkole i jej najbliższej okolicy,

      • wdrażania nawyków i umiejętności sprzyjających zachowaniom proekologicznym,
      • prowadzania obserwacji i doświadczeń mających na celu ocenę aktualnego stanu
       najbliższego środowiska,
      • dostrzegania zmian zachodzących w otaczającym środowisku oraz ich wartościowanie,
      • uświadamiania odpowiedzialności za stan środowiska w najbliższej okolicy,
      • kształtowania nawyków ekologicznego życia we własnym domu,
      • rozbudzania potrzeby kontaktu z przyrodą.

      Planowane zajęcia w ramach działań pośredniej edukacji:

      • bieżące uzupełnianie aktualnych wydarzeń na stronach internetowych instytucji gminnych oraz na ich profilu fb,
      • publikowanie wykonanych obserwacji (zdjęcia, opisy) w mediach lokalnych: gminnych i powiatowych
      • promocja lokalnych wydarzeń i informacji na temat stanu środowiska,
      • organizowanie i publikowanie „ekologicznych zadań”,
      • publikacja materiałów promujących eko-przedsięwzięcia

      Małgorzata Sówka

     • Misterium Męki Pańskiej

     • Dnia 27 marca w naszej szkole wystawiliśmy Misterium Męki Pańskiej pod hasłem: „Nie lękajcie się, Ja jestem z wami”.

      Piękna scenografia wprowadziła wszystkich obecnych w świąteczny nastrój. O wspaniałe doznania artystyczne zadbali uczniowie z klasy IVa, VIa oraz VIIa. Całość przedstawienia pokazująca wydarzenia związane z męką, śmiercią i zmartwychwstaniem Chrystusa, ukazała istotę tych Świąt. Ogromne zaangażowanie młodych wykonawców, którzy wykazali się wspaniałą grą aktorską, wytworzyło niepowtarzalną atmosferę.

      Na zakończenie uroczystości głos zabrał ksiądz Proboszcz, Wójt gminy Szumowo oraz pani Dyrektor, którzy podziękowali uczniom i organizatorom oraz złożyli życzenia świąteczne.

      Gorące podziękowania kieruję pod adresem Zakłady Produkcji Kruszyw Rupińscy Sp.j., którzy po raz kolejny ufundowali piękne dekoracje. Bardzo dziękuję moim koleżankom Sylwii Jasionek, Edycie Fiedorczuk i Małgorzacie Frączyk za pomoc w przygotowaniu scenografii. Kolegom Dariuszowi Broniszewskiemu i Markowi Zienkiewiczowi za ogrom pracy, jaką włożyli w przygotowanie tej uroczystości oraz panu Piotrowi Chrzanowskiemu za oprawę muzyczną.

      Życzę błogosławionych Świąt.

       

      Tekst: Dorota Trzeciak

      Foto: Małgorzata Frączyk

     • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - informacja dla emerytów i rencistów

     • Szanowni Państwo.

      W zakładce 'Dokumenty' - 'Dla pracowników' znajdują się dokumenty dotyczące Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. 

      Zwracam się do Państwa z prośbą o zapoznanie się z nowym Regulaminem ZFŚS, a następnie o wypełnienie i dostarczenie do sekretariatu szkoły do końca kwietnia Oświadczenia o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej.

      Aby skorzystać z form dofinasowania wymienionych w Regulaminie należy złożyć Wniosek ze wskazaniem właściwej formy dofinansowania:

      • do 31 maja Wniosek o dofinansowanie wypoczynku zorganizowanego we własnym zakresie, tzw. „wczasy pod gruszą”
      • do 31 października Wniosek o dofinansowanie w związku ze zwiększonymi wydatkami w okresie jesienno-zimowym

      Zapraszam także do przeglądania strony naszej szkoły, na której będą zamieszczane informacje o organizowanych dla pracowników imprezach o charakterze kulturalno-oświatowym, sportowo-rekreacyjnym i turystycznym. 

      W razie jakichkolwiek pytań lub problemów przy wypelnianiu dokumentów zapraszam do kontaktu z sekretariatem szkoły.

      Małgorzata Sówka

     • "Poznajemy Podlaskie" - dofinansowanie na wycieczkę uczniów naszej szkoły

     • Z wielką radością informujemy, że nasza szkoła otrzymała dofinansowanie na wycieczkę dla grupy 80 uczniów w ramach programu "Poznajemy Podlaskie".

      “Poznajemy Podlaskie” to przedsięwzięcie mające na celu udzielenie wsparcia finansowego przez Podlaską Regionalną Organizację Turystyczną szkołom podstawowym z województwa podlaskiego na organizację wycieczek turystyczno-krajoznawczych po województwie podlaskim. Nasza szkoła złożyła wniosek w lutym 2024 roku. W ramach dofinansowania w wysokości maksymalnej - 7500 zł uczniowie klas I-III wyjadą na wycieczkę do Białegostoku jeszcze w tym roku szkolnym.

     • "Kim chciałbyś zostać w przyszłości" - konkurs dla przedszkolaków

     • Praca.pl rusza z konkursem dla przedszkoli, w którym chcemy poznać jakie są umiejętności plastyczne przedszkolaków i dowiedzieć się jaką pracę chcieliby wykonywać w przyszłości? Jakie są ich marzenia?

      Jak wziąć udział w konkursie?
      Wystarczy przesłać zdjęcie pracy wykonanej przez przedszkolaka i wypełnić formularz zgłoszeniowy. Bardzo ważne jest również przesłanie zgody opiekuna prawnego na udział dziecka w konkursie oraz upoważnienie do korzystania z pracy plastycznej (licencji).

      Konkurs wygra praca, która będzie najbardziej pomysłowa oraz zgodna z tematyką.

      Zapraszamy do wzięcia udziału!

     • EkoWalentynki w przedszkolu

     • Nasze przedszkole bierze udział w wielu projektach, ale ten jest wyjątkowy, ponieważ dzięki niemu ratujemy naszą planetę. I właśnie dlatego zdecydowaliśmy się na udział w "EkoWalentynkach" w naszym przedszkolu. Zużyte baterie wyrzucane w sposób niekontrolowany stanowią wielkie zagrożenie dla środowiska. Substancje w nich zawarte mogą zanieczyszczać glebę i wodę oraz pośrednio szkodzić zdrowiu człowieka. Poprzez udział w tej akcji pragniemy przyczynić się do zmiany w sposobie dotychczasowego myślenia i zachowania człowieka. We współpracy z rodzicami i patronami akcji kształtujemy właściwe nawyki dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

      Działania zorganizowane zostały dzięki pomocy i zaangażowaniu firm: REMONDIS Electrorecycling Polska, Electro-System Organizacja Odzysku, Europejska Platforma Recyklingu.

      Pomysłodawcą i ogólnopolskim koordynatorem akcji #EkoWalentynki w Polsce jest ekolog i podróżnik Dominik Dobrowolski. Regionalnym koordynatorem akcji jest LGD Brama na bagna.

      Dziękujemy wszystkim, którzy dotychczas dołączyli do naszej zbiórki. Cieszymy się, że do akcji dołączają uczniowie naszej szkoły. Razem możemy więcej.

      Przypominamy, że zbiórka zużytych baterii w naszym przedszkolu trwa do 22 kwietnia .

      Tekst i foto: Katarzyna Gawkowska

    • Konferencja Asów Internetu 2024
     • Konferencja Asów Internetu 2024

     • 14 marca odbyła sie Konferencja Asów Internetu 2024, w ramach której uczniowie klas I-VIII wzieli udział w warsztatach online. Rozmawiano o tym, jak mądrze funkcjonować w sieci i umiejętnie korzystać z potencjału Internetu.

      5- i 6-latki naszego przedszkola wzięły udział w zajęciach na temat "Jak rozpoznać fałszywe informacje?", czyli jak mądrze funkcjonować w sieci i umiejętnie korzystać z potencjału Internetu, wysłuchały bajki o Zielonym Kapturku oraz wykonały prace plastyczne, której bohaterem był już wszystkim dobrze znany Czerwony Kapturek.

      Uczniowie klas I-III wzieli udział w zajęciach pt. "Mapa uważności. Kiedy i do czego potrzebna jest uważność?", podczas których dowiedzieli się, do czego służy uważność, jak ją rozpoznać i trenować oraz zastanawiali się, do czego jest potrzebna podczas korzystania z Internetu. Na zajęciach pt. "Pan Rozs(ą)dek" uczniowie wraz z bohaterem poszukiwali zagubionego ogonka od litery Ą.

      Uczniowie klas IV-VI uczestniczyli w zajęciach "Obywatel C., czyli co moc ma wspólnego z odpowiedzialnością", podczas ktorych dowiedzieli się w jaki bezpieczny i odpowiedzialny sposób można wykorzystywać narzędzia cyfrowe

      Uczniowie klas VII-VIII dowiedzieli się, jak rozróżnić prawdę od fałszu i nie powtarzać fake newsów podczas zajęć pt. "Prawda czy fałsz? Jak patrzeć i czytać, by nie dać się nabrać?"

      Asy Internetu to bezpłatny program edukacyjny skierowany do szkół podstawowych i przedszkoli w całym kraju, ktorgo zalożeniem jest m.in. wzmacnianie w dzieciach i nastolatkach wartości, które pomogą im eksplorować internet w sposób bezpieczny i odpowiedzialny.

      Tekst: Małgorzata Sówka

      Zdjęcia: nauczyciele ZS w Szumowie

     • Ogólnopolski konkurs grantowy "Tradycyjny Sad"

     • „TRADYCYJNY SAD”  jest ogólnopolskim konkursem grantowym, który ma na celu szerzenie wiedzy na temat starych odmian drzew owocowych.

      Konkurs podzielony został na dwa etapy. W pierwszym zdobywa się wiedzę potrzebną do założenia minisadu. W drugim należy to wiedzę wykorzystać w praktyce, czyli załażyć minisad.

      Uczniowie klasy 4 zgłosili chęć udziału w konkursie i wraz z wychowawczynią - Panią Wiolettą Suchcicką, przystąpili do działań przewidzianych w I etapie, czyli:

      • ustalili nazwę zespołu "Wisienki" i zaprojektowali logo;
      • opracowali kosztorys i plan nasadzeń;
      • spotkali się z panem sadownikiem, który opowiedział im o sadownictwie, starych odmianach drzew owocowych oraz o naturalnych metodach ich pielęgnacji;
      • zrobili plakat promujący przedsięwzięcie;
      • przygotowali prezentację o starych odmianach drzewek owocowych i wybrali odmiany, które zasadzą w naszym szkolnym minisadzie

      Uczniowie bardzo się zaangażowali w wykonanie wszystkich zadań w I etapie. Trzymamy za nich kciuki, ponieważ 120 zespołów konkursowych, z najwyższymi wynikami z pierwszego etapu, otrzyma granty na zakup drzewek owocowych tradycyjnych odmian.

      O efektach działan klasy 4 będziemy informować po ogłoszeniu wyników etapu I.

      Do obejrzenia fotorelacji z działań zapraszamy do Galerii zdjęć :)

      Tekst: Małgorzata Sówka

      Zdjęcia: Wioletta Suchcicka

     • Dzień Języka Ojczystego

     • 21 lutego na całym świecie obchodzony jest Dzień Języka Ojczystego. To święto zostało ustanowione przez UNESCO w 1999r. Jest to data upamiętnienia wydarzeń w Bangladeszu, gdzie pięciu studentów zginęło podczas demonstracji, w której domagano się uznania języka bengalskiego jako języka urzędowego.

      O tym, jak ważne jest posiadanie języka ojczystego, dbałość o jego poprawność i piękno, mieli okazję przypomnieć sobie uczniowie naszej szkoły podczas apelu. W roli głównej wystąpiła MOWA OJCZYSTA, która, zwracając się do dzieci i młodzieży, wyraziła swoje zaniepokojenie, że młode pokolenie, stosując skróty i przekręcając znaczenie wyrazów, ,,kaleczy” język ojczysty. Dziękowała tym, którzy na co dzień mówią i piszą starannie, dbając o poprawną wymowę i pisownię.

      Podczas apelu wręczone zostały nagrody książkowe i pamiątkowe dyplomy laureatom Szkolnego Konkursu o Tytuł Mistrza Pióra.

      Wszystkim serdecznie gratulujemy. 

      Radzie Rodziców dziękujemy za ufundowane nagrody.

      Gabriela Leszczyńska, Dorota Lubiejewska

      Foto: Magdalena Jasionek

     • Światowy Dzień Chorego

     • 11 lutego obchodzimy Światowy Dzień Chorego, z tej okazji uczniowie klas I - III przygotowali dla chorych laurki z życzeniami. Już w czwartek część kolorowych kartek wraz z paczką pełną zabawek trafiła do pacjentów oddziału dziecięcego Szpitala Powiatowego w Zambrowie. Pozostałe życzenia wolontariusze zawieźli w piątek do dwóch szumowskich ośrodków zdrowia oraz do Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego w Pęchratce Polskiej. Podczas międzypokoleniowego spotkania integracyjnego nie zabrakło życzeń, ciepłych słów, wspólnego śpiewu i zabawy. Dla dzieci była to również żywa lekcja historii. Seniorzy opowiadali o swoich dziecięcych latach jak również o sposobie spędzania czasu w ośrodku. Był to wspaniały czas pełen niezapomnianych wrażeń. Mamy nadzieję, że to początek współpracy pomiędzy naszą szkołą a tym pełnym ciepła i życzliwości miejscem. Inicjatorem przedsięwzięcia było SKC i SU naszej szkoły.

      Anna Dąbrowska-Komor, Małgorzata Frączyk

      Zdjęcia: Małgorzata Bączyk, Anna Dąbrowska-Komor

     • Rekrutacja dzieci do Gminnego Przedszkola i klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Szumowie

     • Szanowni Państwo!

      Rozpoczynamy zapisy dzieci do naszego przedszkola i do klasy pierwszej szkoły podstawowej. Wnioski można otrzymać od wychowawców w przedszkolu, w sekretariacie szkoły lub pobrac ze strony szkoły (link do dokumentów poniżej).

      Terminy rekrutacji:

      1. do 23.02.2024 r. - składanie wniosków wraz z załącznikami
      2. 07.03.2024 r., godz. 15.00 - opublikowanie ogólnych list dzieci zakwalifikowanych do przedszkola i klasy pierwszej 
      3. do 19.03.2024 r., godz.15.00 - potwierdzenie przez rodziców woli przyjęcia do przedszkola/szkoły - złożenie dodatkowych oświadczeń 
      4. 22.03.2024 r., godz. 15.00 - opublikowanie ogólnych list dzieci przyjętych do przedszkola i do klasy pierwszej 

      Zapraszamy do składania wniosków 🙂