• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

  • Przed wypełnieniem Oświadczeń i Wniosków dostępnych poniżej w załacznikach prosimy o zapoznanie się z Regulaminem ZFŚS.

   Oświadczenie o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej należy złożyć do końca kwietnia bieżącego roku. Brak złożonego Oświadczenia w ww. terminie jest równoznaczene z rezygnacją z korzystania z ZFŚS.

   Aby skorzystać z form dofinasowania wymienionych w Regulaminie należy złożyć Wniosek ze wskazaniem właściwej formy dofinansowania:

   • do 31 maja Wniosek o dofinansowanie wypoczynku zorganizowanego we własnym zakresie, tzw. „wczasy pod gruszą”
   • do 31 października Wniosek o dofinansowanie w związku ze zwiększonymi wydatkami w okresie jesienno-zimowym

   Informacje o organizowanych dla pracowników imprezach o charakterze kulturalno-oświatowym, sportowo-rekreacyjnym i turystycznym będą zamieszczane na stronie internetowej szkoły. Aby wziąć udział w ww. imprezach należy złożyć Wniosek o dofinansowanie zaznaczając właściwą formę dofinansowania

   W razie jakichkolwiek pytań lub problemów przy wypelnianiu dokumentów prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły.