• Wykaz podręczników na rok szkolny 2023/2024

     • Szanowni Rodzice

      Poniżej zamieszczamy linki do zestawienia tych podręczników, które należy zakupić na rok szkolny 2023/2024 w własnym zakresie. Pozostałe podręczniki uczniowie klas I-VIII otrzymają na początku roku szkolnego.

      Rodziców dzieci przedszkolnych zapewniamy, iż poziom pracy z podręcznikami zostanie dostosowany do wieku dziecka. Nauczyciele pracujący z dziećmi w grupach mieszanych dostosują materiały, metody i formy pracy do specyfiki i wieku grupy.

     • Zakończenie roku szkolnego 2022/2023

     • 23 czerwca społeczność uczniowska spotkała się po raz ostatni, by uroczyscie podsumować i zakończyć rok szkolny 2022/2023.

      Pani Dyrektor, Małgorzata Sówka, gratulując wszystkim uczniom sukcesów, wręczyła wyróżnienia tym uczniom, którzy osiągnęli wysokie wyniki w nauce.

      Pożegnaliśmy również uczniów klas ósmych oraz nauczycieli i pracowników naszej szkoły, którzy odchodzą na emeryturę: Pani Jadwiga Rosiak, Pani Lucyna Selerowska, Pan Leszek Tabędzki oraz Pan Jerzy Głębocki.

      Głos zabrali również przedstawiciele Urzędu Gminy Szumowo - Pani Katarzyna Głębocka, Rady Rodziców - Pani Justyna Radziejewska oraz ksiądz Marek Ulatowski, m.in. życząc wszystkim bezpiecznego odpoczynku i regeneracji sił.

      Życzymy wszystkim bezpiecznych i udanych wakacji!

     • "Akcja segregacja - świat na nas liczy" - uczniowie naszej szkoły w Grecji

     • W dniach 29.05-09.06.2023 r. grupa 20 uczniów Szkoły Podstawowej w Szumowie oraz czterech nauczycieli przebywała w Grecji, gdzie realizowała projekt: „Akcja segregacja – świat na nas liczy” numer projektu 2021-1-PMU-4152)  

      Realizacja ww. projektu stała się doskonałą okazją na wyrównanie szans edukacyjnych uczestników projektu w zakresie podniesienia kompetencji językowych, kulturowych, cyfrowych oraz zachowań proekologicznych. Młodzież miała możliwość prowadzenia konwersacji w języku angielskim w różnych sytuacjach codziennych, dzięki czemu pokonała barierę językową, poszerzyła zasób słownictwa oraz zdobyła motywację do nauki języków obcych. Rozwój kompetencji wielojęzyczności to także kształowanie postaw tolerancji dla innych kultur i narodów, zatem wizyta w Grecji stała się dla naszej młodzieży doskonałą okazją, by doświadczyć różnorodności kulturowej i językowej.  

      Ważnym aspektem podczas realizacji projektu było podniesienie wiedzy z zakresie nauk przyrodniczych i technologii. W obecnych czasach szybkiego rozwoju technologicznego należy uwrażliwiać młode pokolenie na piękno przyrody, uczyć szacunku do niej i zwracać uwagę na konieczność ochrony środowiska. Podczas zajęć w szkole, w terenie oraz podczas wycieczek uczniowie mieli możliwość badania i obserwacji środowiska pod katem jego wartości przyrodniczych i ekonomicznych. Prowadzący zajęcia oraz nasi nauczyciele utwierdzali uczniów w przekonaniu, że mogą˛ aktywnie włączyć się w rozwiązywanie lokalnych i globalnych problemów ekologicznych. 

      W trakcie trwania całego projektu, zarówno podczas zajęć przygotowujących, samej mobilności, jak i podczas działań upowszechniających nasi uczniowie wykorzystywali technologię informatyczną 

      Pokazaliśmy uczniom, jak wiele jest sposobów nabywania wiedzy poprzez doświadczanie. Młodzież miała możliwość wykazania się pomysłami we współpracy międzynarodowej i rozwijania swojej kreatywności. Rozwój współpracy międzynarodowej i poszerzenie oferty szkoły o tego rodzaju działania, wesprą naszych uczniów i uatrakcyjnią lekcje. 

      Uczniowie realizowali program w szkole KEK LIDIA w Katerini. Zobaczyli, jak wygląda nauka w greckim systemie edukacji. Uczestniczyli w ciekawych zajęciach dotyczących ekologii, biologii, geografii i historii Grecji oraz w zajęciach języka greckiego Nauczyli się też podstawowych kroków greckiego tańca Zorby. Wszystkie zajęcia prowadzone były w języku angielskim.  

      Podczas pobytu w Grecji uczniowie zwiedzili wiele wspaniałych miejsc i zabytków takich jak: zamek Platamonas, miejscowość Litochoro, jedną z najładniejszych wiosek w całej Grecji - Stary Pantaleimon, i przecudne Meteory - potężne centrum klasztorne kościoła wschodniego. W Świętym Klasztorze Warlaam, młodzież poznała elementy religii i kultury prawosławnej. Uczestniczyła też w warsztatach pisania ikon.  

      Ucztą dla oczu były cudowne widoki Masywu Olimpu oraz Morza Egejskiego. Młodzież podziwiała wschody i zachody słońca. Nasi uczniowie byli zachwyceni kuchnią grecką, której walory poznawali każdego dnia. Smakowali greckich potraw, zarówno lokalnych jak  i narodowych. Z kulturą pięknej Hellady młodzież obcowała także poznając greckie tańce narodowe i sprawdzając swoje umiejętności taneczne. Po intensywnych zajęciach lub wędrówkach uczestnicy projektu mogli zregenerować siły w przyhotelowych basenach lub Morzu Egejskim.  

      Wrażenia i wspomnienia z wyjazdu będziemy pielęgnować jeszcze długo i mamy nadzieję, że nabyte umiejętności i wiedza zaowocują w przyszłym życiu naszej młodzieży, a dzięki realizacji projektu Akcja segregacja – świat na nas liczy” w uczniach wzbudzona została ciekawość świata, świadomość ekologiczna, odwaga do podróżowania, chęć zwiedzania i poznawania nowych krajów, ich kultury i obyczajów. Otwartość na świat daje młodzieży większe możliwości rozwijania swoich ambicji i pasji.  

      Małgorzata Sówka 

      Projekt został przeprowadzony w partnerstwie ze szkołą grecką KEK LIDIA w Katerini,  w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” realizowanego w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Kwota dofinansowania wyniosła 170 724 zł.