• SZANOWNI PAŃSTWO

    Realizując zadania wynikające z art. 22, ust. 1, pkt 4 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa Dyrektor Zespołu Szkół w Szumowie przekazuje Państwu informacje pozwalające na zrozumienie zagrożeń występujących w cyberprzestrzeni oraz porady jak przeciwdziałać tym zagrożeniom.

    Cyberbezpieczeństwo - zgodnie z art. 2 pkt. 4 w/w ustawy to „odporność systemów informacyjnych na działania naruszające poufność, integralność, dostępność i autentyczność przetwarzanych danych lub związanych z nimi usług oferowanych przez te systemy”

    Celem cyberprzestępców zwykle jest kradzież naszych danych za pomocą różnych technik mające na celu nakłonienie nas do wykonania czynności, wskutek których ujawnione zostaną nasze hasła
    i stosowane zabezpieczenia. Wśród tych technik są między innymi: zainfekowane załączniki do poczty e-mail, wiadomości e-mail czy też fałszywe strony internetowe - najczęściej strony bankowe.

    Najpopularniejsze zagrożenia w cyberprzestrzeni:

    1. ataki z użyciem szkodliwego oprogramowania (malware, wirusy, robaki, itp.),
    2. ransomwere - przejęcie i zaszyfrowanie danych na komputerze, a następnie zażądanie okupu za ich odzyskanie,
    3. kradzieże tożsamości,
    4. kradzieże (wyłudzenia), modyfikacje bądź niszczenie danych,
    5. blokowanie dostępu do usług,
    6. spam (niechciane lub niepotrzebne wiadomości elektroniczne),
    7. ataki socjotechniczne (np. phishing, czyli wyłudzanie poufnych informacji przez podszywanie się pod godną zaufania osobę lub instytucję).

     

    Pamiętaj, że twoja świadomość zagrożeń i zastosowanie środków bezpieczeństwa ma znaczenie dla zapewnienia ochrony Twoich danych – tożsamości, danych finansowych czy prywatności. Zrozumienie zagrożeń cyberbezpieczeństwa i stosowanie sposobów zabezpieczania się przed zagrożeniami to wiedza niezbędna każdemu użytkownikowi komputera, telefonu komórkowego czy też usług internetowych.

     

    Sposoby zabezpieczenia się przed zagrożeniami:

    1. Stosuj zasadę ograniczonego zaufania do odbieranych wiadomości email, sms, stron internetowych nakłaniających do podania danych osobowych, osób podających się za przedstawicieli firm, instytucji, którzy żądają podania danych autoryzacyjnych lub nakłaniających do instalowania aplikacji zdalnego dostępu.
    2. Nie ujawniaj danych osobowych, w tym danych autoryzacyjnych dopóki nie ustalisz czy rozmawiasz z osobą uprawnioną do przetwarzania Twoich danych.
    3. Instaluj aplikacje tylko ze znanych i zaufanych źródeł.
    4. Nie otwieraj wiadomości e-mail i nie korzystaj z przesłanych linków od nadawców, których nie znasz.
    5. Każdy email można sfałszować, sprawdź w nagłówku wiadomości pole Received: from (ang. otrzymane od) w tym polu znajdziesz rzeczywisty adres serwera nadawcy. 
    6. Porównaj adres konta email nadawcy adresem w polu „From” oraz „Reply to” – różne adresy
     w tych polach mogą wskazywać na próbę oszustwa.
    7. Szyfruj dane osobowe i poufne informacje wysyłane pocztą elektroniczną.
    8. Bezpieczeństwo wiadomości tekstowych (SMS)- sprawdź adres url, z którego domyślnie dany podmiot/instytucja wysyła do Ciebie smsy, cyberprzestępca może podszyć się pod dowolną tożsamość (odpowiednio definiując numer lub nazwę), otrzymując smsa, w którym cyberprzestępca podszywa się pod numer zapisany w książce adresowej, telefon zidentyfikuje go jako nadawcę wiadomości sms.
    9. Chroń swój komputer, urządzenie mobilne programem antywirusowym zabezpieczającym przez zagrożeniami typu; wirusy, robaki, trojany, robakami, niebezpiecznymi aplikacjami typu ransomware,  adware, keylogger, spyware, dialer, phishing, narzędziami hakerskimi, backdoorami. rootkitami, bootkitami i exploitami.
    10. Aktualizuj system operacyjny, aplikacje użytkowe, programy antywirusowe, brak aktualizacji zwiększa podatność na cyberzagrożenia, hakerzy, którzy znają słabości systemu/aplikacji, mają otwartą furtkę do korzystania z luk w oprogramowaniu.
    11. Logowanie do e-usług publicznych, bankowości elektronicznej bez aktualnego (wspieranego przez producenta) systemu operacyjnego to duże ryzyko.
    12. Korzystaj z różnych haseł do różnych usług elektronicznych
    13. Tam, gdzie to możliwe (konta społecznościowe, konto email, usługi e-administracji, usługi finansowe) stosuj dwuetapowe uwierzytelnienie za pomocą np. sms, pin, aplikacji generującej jednorazowe kody autoryzujące, tokenów, klucza fizycznego.
    14. Stosuj silne hasła (powyżej 12 znaków).
    15. Nie udostępniaj nikomu swoich haseł.
    16. Wykonuj kopie bezpieczeństwa.
    17. Skanuj podłączane urządzenia zewnętrzne.
    18. Skanuj regularnie wszystkie dyski twarde zainstalowane na Twoim komputerze.
    19. Kontroluj uprawnienia instalowanych aplikacji.
    20. Unikaj z korzystania otwartych sieci Wi-Fi.
    21. Podając poufne dane sprawdź czy strona internetowa posiada certyfikat SSL. Protokół SSL to standard kodowania (zabezpieczania) przesyłanych danych pomiędzy przeglądarka a serwerem.
    22. Zadbaj o bezpieczeństwo routera (ustal silne hasło do sieci WI-FI, zmień nazwę sieci WI-Fi zmień hasło do panelu administratora, ustaw poziom zabezpieczeń połączenia z siecią Wi-FI np. WPA2 i wyższe, aktualizuj oprogramowanie routera, wyłącz funkcję WPS, aktywuj funkcję Gościnna Sieć Wi-Fi „Guest Network”.
    23. Szyfruj dyski twarde komputera, przenośne.
    24. Pamiętaj, że żaden bank czy Urząd nie wysyła e-maili do swoich klientów/interesantów z prośbą o podanie hasła lub loginu w celu ich weryfikacji.

    Wszelkie porady cyberbezpieczeństwa dostępne są na:

    1. Witrynie internetowej CSIRT NASK – Zespołu Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego działającego na poziomie krajowym pod adresem:  https://www.cert.pl
    2. Witrynie internetowej Ministerstwa Cyfryzacji pod adresem: https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/cyberbezpieczenstwo
    3. Stronie internetowej kampanii STÓJ-POMYŚL-POŁĄCZ pod adresem: https://stojpomyslpolacz.pl
    4. Rządowy program: „Dla każdego – cyberhigiena”: https://www.gov.pl/web/baza-wiedzy/cyberbezpieczenstwo    
    5. Akademia NASK:  https://akademia.nask.pl/publikacje/
    6. Punkt kontaktowy do zgłaszania nielegalnych treści w internecie: https://dyzurnet.pl