• Zimowisko dla dzieci z dofinansowaniem z KRUS

     • Centrum Wspierania Rodziny zaprasza dzieci gminne do udziału w ziomowisku organizowanym i dofinansowanym z programu profilaktyczno-sportowego w „perle Borów Tucholskich” - w Tleniu, w terminie: 25 stycznia-31 stycznia 2024 r. (turnus 7-dniowy)

      Zimowisko przeznaczone jest dla dzieci w wieku 8-16 lat z województwa podlaskiego z gmin wiejskich do 20 tysięcy mieszkańców.

      W ramach kosztów pokrywanych przez rodziców w kwocie tylko 289,00 złotych od dziecka (jeden z rodziców uczestnika musi być w pełnym zakresie ubezpieczony w KRUS bądź pobierający świadczenia z KRUS). Kwota ta stanowi wyłącznie dopłatę do kosztów transportu autokarowego na kolonię.

      W wypoczynku na preferencyjnych warunkach mogą ponadto wziąć udział również pozostałe dzieci z dopłatą 895,00 złotych za skierowanie.

      Transport dzieci na i z miejsca wypoczynku odbywa się autokarem spod Urzędu Gminy.

      Pozostałe koszty pobytu pokrywa Centrum Wspierania Młodzieży ze środków pozyskanych od sponsorów korporacyjnych, urzędów administracji centralnej i KRUS w Warszawie.

      Po więcej informacji zapraszamy na naszą stronę internetową: www.centrumwm.pl

      Zgłoszenia w formie telefonicznej lub e-mailowej przyjmowane są do dnia 16 stycznia 2024 r. do godziny 15:00. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszeń.

      W razie pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt z panem Maciejem Archaniołowiczem pod nr tel. 502-626-171.