• Dzień Ziemi w przedszkolu

     • Dnia 21.04.2023r. w naszym przedszkolu obchodziliśmy Dzień Ziemi .

      Na zajęciach mówiliśmy m.in. o segregacji śmieci i recyklingu oraz o potrzebie oszczędzania wody i energii . Dzieci wykonały pracę "Nasza Ziemia w naszych rękach" z własną interpretacją w każdej z grup . Przedszkolaki poznały również Kodeks Młodego Ekologa i zasady właściwego postępowania w trosce o Naszą Planetę. Dzieci już jako Mali Ekolodzy wybrały się do przedszkolnego lasku sprawdzić czy panuje w nim porządek i posprzątać ewentualne śmieci. W ten sposób przyłączyliśmy się do akcji ekologicznej "Sprzątamy dla Polski" .

      Na koniec dnia wszyscy otrzymali odznaki i dyplomy oraz złożyli przysięgę Strażnika Ziemi .

      Magdalena Banasik

     • Konsultacje specjalistyczne online z udziałem eksperta

     • Szanowni Państwo, poniżej przedstawiamy Państwu harmonogram spotkań konsultacyjnych z ekspertami działającymi na rzecz dziecka i rodziny. Zaproponowane wsparcie ekspertów będzie pomocą zarówno dzieciom/uczniom, ich rodzicom jak również pracownikom poradni i placówek oświatowych. Wszystkie konsultacje zaplanowane w kwietniu prowadzone będą online przy zastosowaniu aplikacji zoom. Przewidywany czas konsultacji – 2 godziny z podziałem na dwie części.

      W przypadku potrzeby indywidualnych konsultacji telefonicznych z ekspertami, należy przesłać na adres mailowy grant@ppp2.eu następujących informacji:

      1. Imię i nazwisko osoby oczekującej porady: ………………………

      2. Telefon kontaktowy osoby oczekującej porady: ……………..….

      3. Konsultacje z ekspertem: .........................

      Wówczas ekspert skontaktuje się osobiście i w miarę możliwości udzieli wsparcia w rozwiązywaniu przedstawionego problemu.

     • Misterium Męki Pańskiej

     • W środę, 5 kwietnia w Zespole Szkół w Szumowie oraz w Centrum Biblioteczno- Kulturalnym zostało wystawione Misterium Męki Pańskiej pod hasłem „Zbawienie przyszło przez krzyż”. Przedstawienie, nawiązujące do wydarzeń związanych z męką i śmiercią Chrystusa, uświadomiło widzom sens śmierci i zmartwychwstania.

      O wspaniałe doznania artystyczne zadbali uczniowie z klas IVa, Va, Vb oraz VI Zespołu Szkół w Szumowie pod opieką Pani Doroty Trzeciak. Ogromne zaangażowanie młodych wykonawców oraz piękna scenografia wprowadziły licznie zgromadzona publiczność w atmosferę zbliżających się Świąt Wielkanocnych. Wszyscy uczniowie wykazali się wspaniałą grą aktorską. Na szczególne wyróżnienie zasługuje występ Kacpra Kuleszy z klasy VIa, który wcielił się w postać Jezusa.

      Na zakończenie uroczystości w Zespole Szkół w Szumowie życzenia świąteczne całej społeczności szkolnej oraz zaproszonym gościom i rodzicom złożyły: Pani Małgorzata Sówka, Dyrektor Zespołu Szkół w Szumowie oraz, w imieniu Wójta Gminy Szumowo i własnym, Pani Hanna Szabłowska, Sekretarz Gminy Szumowo, a błogosławieństwa udzielił ks. kan. dr Sławomir Grodecki, proboszcz Parafii pw. Najświętszej Maryi Panny
      Częstochowskiej w Szumowie.

      Występ uczniów w Centrum Biblioteczno-Kulturalnym zakończyła Pani Urszula Jaworowska, Dyrektor CB-K, życząc wszystkim zgromadzonym zdrowych i spokojnych Świąt Wielkanocnych.

      Dorota Trzeciak

      W imieniu Pani Doroty Trzeciak serdeczne podziękowania składam rodzicom młodych aktorów za zaangażowanie w przygotowanie występów. Szczególnie gorące podziękowania kierujemy pod adresem następujących osób:
      - Pani Moniki Pajdowskiej, która uszyła piękne stroje dla naszych aktorów,
      - Państwa Anny i Mariusza Krajewskich, którzy dostarczyli do szkoły materiały do dekoracji,
      - Pana Andrzeja Urbanka za wykonanie krzyży,
      - Pana Artura Kody za techniczną obsługę wydarzenia (transport i przenoszenie dekoracji),
      - Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Szumowie, która przeznaczyła środki na ten cel.

      Dziękuję także Pani Elżbiety Kotomskiej wraz z chórem za oprawę wokalną uroczystości szkolnej oraz Paniom Wiolecie Suchcickiej i Małgorzacie Frączyk oraz uczennicom klasy VIIIa za pomoc w przygotowaniu dekoracji.

      Małgorzata Sówka

      *zdjęcia - Tadeusz Krassowski www.zambrowiacy.pl

     • ZDROWIE DLA WSZYSTKICH

     • Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zambrowie informuje, że hasłem roku 2023 Światowego Dnia Zdrowia (World Health Day), który przypada na 7 kwietnia  jest  „Zdrowie dla wszystkich”. 7 kwietnia 2023 r. Światowa Organizacja Zdrowia będzie obchodzić 75. rocznicę swojego istnienia.

      W 1948 roku kraje z całego świata połączyły siły i założyły WHO, aby promować zdrowie, zapewniać światu bezpieczeństwo i służyć potrzebującym – aby każdy i wszędzie mógł mieć dostęp do opieki zdrowotnej na najwyższym poziomie.

      75. rocznica WHO jest okazją do spojrzenia wstecz na sukcesy zdrowia publicznego, które poprawiły jakość życia w ciągu ostatnich siedmiu dekad. To także okazja do zmotywowania do działania, aby stawić czoła nowym wyzwaniom zdrowotnym i epidemicznym.

      Zdrowie dla wszystkich

      Przez dziesięciolecia WHO zajmowała się kluczowymi wyzwaniami związanymi ze swoją misją: wysiłkom na rzecz poprawy warunków społecznych, aby ludzie rodzili się, dorastali, pracowali, żyli i starzeli się w dobrym zdrowiu. Jednak postęp ten jest stale zagrożony przez utrzymywanie się nierówności zdrowotnych. Cel osiągnięcia "Zdrowie dla wszystkich" pozostaje zatem tak samo ważny dzisiaj, jak 75 lat temu.

      Łagodzenie śmiertelnych chorób

      Jedną z kluczowych misji WHO jest zapobieganie, łagodzenie i całkowite zatrzymanie rozprzestrzeniania się śmiertelnych infekcji. W wyniku bezprecedensowego globalnego partnerstwa ospa prawdziwa została wyeliminowana, a rozprzestrzenianie się polio zostało zredukowane do 99,9%.

      Ochrona ludzi przed pandemiami

      WHO wykrywa tysiące sygnałów alarmowych dla zdrowia każdego dnia i działa na rzecz ochrony ludzi przed zagrożeniami i skutkami epidemii i pandemii. W ciągu ostatnich dziesięcioleci WHO była na pierwszej linii wszystkich poważnych zagrożeń zdrowotnych: od cholery i eboli po ptasią grypę (H5N1), SARS i pandemię COVID-19.

      Pokój dla zdrowia, zdrowie dla pokoju

      WHO odgrywa często niewidoczną rolę w negocjacjach usług humanitarnych i zdrowotnych podczas wojen i konfliktów. Od lat 80. WHO realizuje projekty „Zdrowie jako pomost do pokoju” w Afryce, Azji, Europie i Ameryce Łacińskiej, prowadząc interwencje humanitarne w miejscach konfliktów.

      Kierowanie polityką i normami dotyczącymi zdrowia

      WHO jest światowym autorytetem w zakresie wydawania zasad i wytycznych w celu poprawy zdrowia ludzi. W 1981 roku państwa członkowskie WHO przyjęły Międzynarodowy Kodeks Marketingu Produktów Zastępujących Mleko Kobiece, który do 2020 roku został wdrożony w 136 krajach, promując karmienie piersią milionów dzieci.

      Zapobieganie chorobom poprzez szczepienia

      WHO odegrała pionierską rolę w dostarczaniu szczepionek zapobiegających chorobom. Organizacja ustanowiła swój Rozszerzony Program Szczepień w 1974 roku, aby wspierać wprowadzanie szczepionek dziecięcych na całym świecie, ukierunkowanych na wiele chorób jednocześnie, nie pozostawiając nikogo w tyle. Mamy teraz szczepionki, które chronią nas przed ponad 20 chorobami zagrażającymi życiu, pomagając ludziom w każdym wieku żyć dłużej i zdrowiej.

      Sprostanie wyzwaniom zdrowotnym związanym z klimatem

      Zmiana klimatu jest obecnie największym zagrożeniem dla zdrowia ludzkości. Wpływa na jakość powietrza, wodę pitną, zaopatrzenie w żywność, warunki sanitarne, schronienie i środowisko jako całość. WHO promuje lepsze dane, naukę, politykę i zarządzanie w celu poprawy zarządzania środowiskowych zagrożeń dla zdrowia i ich skutków.

      WHO wspiera kraje w opracowywaniu kompleksowych planów działania w celu przeciwdziałania skutkom zdrowotnym zmian klimatycznych, budowaniu bardziej odpornych, bezemisyjnych i zrównoważonych systemów i obiektów opieki zdrowotnej.

       

      Szczegółowe informacje dotyczące Światowego Dnia Zdrowia dostępne na stronie: https://www.who.int/campaigns/75-years-of-improving-public-health